Velkommen til Aarstilbuddene

I Vesthimmerlands Kommune

er tilbuddene til voksne handicappede organiseret i Sundhedsforvaltningen.

Voksne med handicap kan få en bred vifte af hjælp, støtte og aktiviteter i Aarstilbuddene.

Målgruppen er ifølge lovgivningen borgere med “betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne”.

Også borgere med et senere erhvervet handicap – primært senhjerneskadede, er en del af målgruppen.

Aarstilbuddene består af 5 tilbud

For at besøge tilbuddene skal du bruge menuen øverst eller ovre til højre:

  • Boformen, Østermarken
  • Aktivitetshuset, Østermarken
  • Bofællesskab for senhjerneskadede, Østre Boulevard
  • Bofællesskabet Dyrskuevej
  • Bofællesskabet Hobrovej

Besøg tilbuddene. Her vil du blandt andet kunne læse nærmere om målgruppen på de enkelte tilbud, tilbuddenes værdigrundlag, aktiviteter, mål og personalekompetencer.

Se Aarstilbuddene i Tilbudsportalen Se gældende Servicelov af 20. april 2017
Her finder du administrationen