Velkommen til Aarstilbuddene

I Vesthimmerlands Kommune

er tilbuddene til voksne handicappede organiseret i Sundhedsforvaltningen.

Voksne med handicap kan få en bred vifte af hjælp, støtte og aktiviteter i Aarstilbuddene.

Målgruppen er ifølge lovgivningen borgere med “betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne”.

Også borgere med et senere erhvervet handicap – primært senhjerneskadede, er en del af målgruppen.

Aarstilbuddene består af 5 tilbud

For at besøge tilbuddene skal du bruge menuen øverst eller ovre til højre:

  • Boformen, Østermarken
  • Aktivitetshuset, Østermarken
  • Bofællesskab for senhjerneskadede, Østre Boulevard
  • Bofællesskabet Dyrskuevej
  • Bofællesskabet Hobrovej

Besøg tilbuddene. Her vil du blandt andet kunne læse nærmere om målgruppen på de enkelte tilbud, tilbuddenes værdigrundlag, aktiviteter, mål og personalekompetencer.

Se gældende Servicelov af 20. april 2017
Her finder du administrationen